De route

Volg de 2 uur durende Tulpenroute langs de verhalen. Op bijzondere plekken vertellen borden deze verhalen in de vorm van inspirerende weetjes, feiten en anekdotes die de Veense polder bijzonder maken. Achtergronden en verdieping van de verhalen vindt u onderaan deze pagina.
Download PDF

Bijzondere verhalen over de Veender- en Lijkerpolder.

Laat u meevoeren in het interessante verhaal van de tulpen en hun unieke band met deze veenpolder.
 

 

 

Wederopbouw

Wederopbouw

Meer dan een eeuw verbonden met de tuinbouw We schrijven het jaar 1950…Eigenlijk hoeft Piet Vink er niet meer over na te denken. Het is gewoon een goed idee. Waarom hij dan toch tegen zijn compagnons, zijn zoon Siem en zijn schoonzoon Siem Bakker, had gezegd dat hij...

Zullen we het eens groter aanpakken?

Zullen we het eens groter aanpakken?

Zullen we het eens groter aanpakken?   Aan het einde van de 19e eeuw, zo rond 1875, teelden de meeste kwekers in Roelofarendsveen in de lente en de zomer groenten, zoals augurken en bonen. Voor eigen gebruik en voor de verkoop aan handelaren. De producten die na...

Behouden Vaart

Behouden Vaart

Er wordt gefluisterd dat de Veenmeermin haar toevlucht zoekt in oude kassen en schuren. Er zijn talloze bewijzen gevonden die dat bevestigen. In 1971 werd dit relikwie gevonden, hier vlakbij de Tulpenroute. Een verzameling van medaillons, een hoefijzer en een mysterieus tulpje. Wenst ze hiermee iedereen een behouden vaart?

Over Chrysanten en de dingen die voorbij gaan

Over Chrysanten en de dingen die voorbij gaan

Over chrysanten en de dingen die voorbij gaan...   Vandaag de dag doet weinig in deze polder nog denken aan het grote aantal crhysantenstek- en teeltbedrijven dat hier van 1940 tot rond 2000 gevestigd was. Alleen een paar ‘hobbyhoekies’ buitenchrysanten...

Overstap op de bloementeelt

Overstap op de bloementeelt

In de polders van gemeente Kaag en Braassem ...   We schrijven het jaar 1881. Groentekweker Toon Wesselman staart mismoedig over zijn Veenakkers. ‘Dik water’ mompelt hij zachtjes voor zich uit. ‘Welke bloemen zouden in hemelsnaam goed groeien in deze sompige...

Opkomst tulpen

Opkomst tulpen

Ik zie ons nog zitten. geknield, tegenover elkaar ieder aan een zijde van de regel veengrond, in het midden een touwtje, gespannen over de breedte van de akker, rechttoe, rechtaan… We kijken elkaar niet aan, maar onze handen vinden elkaar licht in hetzelfde vinnige,...

Dik Water

Dik Water

Het verbond met Dik Water (veengrond) Het was hier, op deze plek, honderden jaren geleden, dat de mens en de veenpolder een verbond sloten. Een verbond om samen te werken, om elkaar te versterken en om elkaar te respecteren in het zijn. De taakverdeling was eenvoudig...

Proces ruilverkaveling

Proces ruilverkaveling

De rook van zojuist uitgedrukte sigaretten kringelt nog gestaag omhoog, gedragen door de nerveuze, gespannen sfeer, die vijf minuten na de sluiting van ruilverkavelingsvergadering nog steeds voelbaar is in de Pancratiuszaal. De felle discussies van eerder op de avond...

De sluis

De sluis

We schrijven het jaar 1632. De ingelanden (grondeigenaren) van de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking klagen over natte voeten. Het water van het Braassemermeer en het toen nog bestaande Haarlemmermeer zorgen meer dan eens voor wateroverlast in de toch al...

De veiling

De veiling

22 augustus 1913. Een gewone donderdagochtend in de Veen. In de veilingvaart aan het Zuideinde wachten kwekers met pramen vol augurken, doperwten en peulen op het moment dat de klok gaat draaien. Druk gebarend wisselen ze de laatste nieuwtjes uit. De veilingtribune...

Groenteteelt

Groenteteelt

Al in de late middeleeuwen bevolkten tuinders deze polder. Ze ontgonnen kleine stukjes grond in de polder en woonden in huisjes naast hun akkers. Ze waren zelfvoorzienend. Ze hielden geiten en kippen en kweekten groenten, zoals erwten en bonen. Het leven in de polder...

De veenpolder

De veenpolder

Alle polders in de gemeente Kaag en Braassem zijn van oorsprong veenpolders. De Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking is de enige polder die nooit afgegraven is voor turf; om drie redenen. Vroege polder De Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking staat al...

Inmakerijen

Inmakerijen

De in deze polder gevestigde tuinders verpakten al in de late middeleeuwen hun groenten in vet of zout om te bewaren als voedsel voor de winterperiode. Deze werkwijze werd van vader op zoon overgedragen. Rond 1830 breidden steeds meer tuinders hun productie uit voor...

Van groente naar bloemen

Van groente naar bloemen

Groffies (kleine augurken), peulen en aardbeien (op zijn Veens uigesproken aarubeijen) zijn verreweg de bekendste producten uit deze polder. Geworteld in de bijzondere veengrond in deze polder was de kwaliteit uitzonderlijk goed en slaagden de Veense tuinders er ieder...

Ruilverkaveling

Ruilverkaveling

De toekomst van de meeste jongens in deze polder lag al vroeg vast. Als je vader tuinder was, werd jij dat ook. Behalve als je uitverkoren werd om pastoor te worden. Het was voor veel families een grote eer als zij één van de zonen aan de kerk konden ‘offeren’....

Bollen en bloemen

Bollen en bloemen

De bijzondere band tussen de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking en tulpen begint in 1880 als de eerste tuinders starten met de teelt van tulpenbollen. De tulpenbollen worden in het najaar geoogst als de drukte in de groenteteelt achter de rug is. De tuinders...

Tulpenbroeierij

Tulpenbroeierij

Vroeger werden tulpen altijd in grond geteeld; op bakkies of in de volle grond, zowel buiten als binnen in rol- of trekkassen. Tegenwoordig telen veel kwekers, zoals Jos van der Meer, tulpen op waterbakken in kassen. De tulpenbollen worden in een bak op kunststof...

Watertorentulp

Watertorentulp

‘Roelofarendsveen, de bloem van de Randstad’. Onder dit motto startte het Veense bedrijfsleven in 1986 een promotiecampagne voor het dorp. De ondernemers wilden Roelofarendsveen op de kaart zetten als een ondernemend tuinbouwdorp dat het bezoeken meer dan waard is. En...

Tulpenhandel

Tulpenhandel

Tulpen staan voor de lente. Voor een nieuw begin. Voor liefde. Voor het leven. Tulpen fascineren mensen al eeuwenlang. Zo zeer dat er in de Gouden Eeuw zelfs tulpengekte ontstond. De prijzen van tulpenbollen rezen in die periode in Nederland de pan uit. Sommige...

Veelzijdige tuinbouw

Veelzijdige tuinbouw

Naast tulpen werden en worden hier in deze polder vele andere producten geteeld zoals potplanten, zomerbloemen en chrysanten. Chrysanten groeien uit kleine stekjes die in eerste instantie door de kwekers zelf gemaakt werden. Naarmate de vraag naar chrysanten toenam,...

Het armewater

Het armewater

Van oudsher bestond er in Roelofarendsveen een Heilige Geest-armbestuur dat als taak had om zowel rooms-katholiek als hervormde armen te bedelen. Dit bestuur bestond uit drie leden waarvan er jaarlijks één moest aftreden. Zij werden door de heer van Alkemade...

Het veen

Het veen

‘Dik water’ Veengrond is ‘dik water’ dat bestaat uit plantaardige resten. Veengrond is de slapste bodem die we in Nederland kennen; de grond klinkt continu in. De tuinders in de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking moeten hun gronden dan ook regelmatig...

Ondernemersbloed

Ondernemersbloed

In de veengrond in Roelofarendsveen wortelt het ondernemerskruid tierig. Het aantal ondernemers als percentage van de bevolking is bijna nergens zo hoog als hier. Eenmaal boven het maaiveld uitgegroeid, gaan de meeste bedrijven hier generaties lang mee. Het geheim van...

Armoetroef

Armoetroef

In de polder was het hard werken en in slechte tijden armoe troef. In de crisisjaren (1929 - 1940) werd Roelofarendsveen zwaar getroffen. ‘Zoo niet spoedig hulp wordt verleend, zal de Veen geheel en al ten onder gaan’. Dit weinig hoopvolle citaat is te lezen in de...

Het groffiemonster

Het groffiemonster

Ken je het verhaal van het Groffiemonster, de grote schrik van de Veen? Het is een groot, groen, griezelmonster met één oog en anderhalf been Klauwen zo groot als Brasems, een schubbenhuid zo scherp als een mes Een ronde, ruige, rotkop met scherpe, zwarte stekels, wel...

De waterhuishouding

De waterhuishouding

De polder ligt 80 centimeter lager dan het Braassermermeer. Dit hoogteverschil is ontstaan in 1632 toen de polder omkaderd werd en er vier houten sluizen aangelegd werden voor waterregulering en toegang tot het Braassemermeer. De polder werd tot 1924 bemalen door twee...

Poldertransport

Poldertransport

De Lijker- en Veenderpolder buiten de bedijking strekt zich uit achter het Noord- en Zuideinde in Roelofarendsveen en Nieuwe Wetering. Vroeger was het een gebied met veel water en nat land met hakhout erop. Tuinders die wilden uitbreiden of ruimte wilden creëren voor...

De veenderpolder

De veenderpolder

Beneden u ligt de Veenderpolder. Deze polder is – in tegenstelling tot de polder waar u nu vaart – drooggelegd en uitgeveend (afgerond in 1834). Dat is goed zichtbaar in het landschap: de polder ligt 5 meter onder zeeniveau. De Veenderpolder grenst aan de Veender- en...

De veendermolen

De veendermolen

De Veendermolen staat aan de oevers van de Wijde Aa, een zijtak van het Braassemermeer. Het is een grondzeiler uit 1934 met wieken van 27 meter lang. De molen is gebouwd op de onderbouw van zijn voorganger: een rietgedekte molen uit 1830. De Veendermolen is prominent...

One man down

One man down

In de 2e wereldoorlog, in het najaar van 1944, maakte een Engelse piloot aan de oostkant van de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking (waar nu de Noorderhemweg is) een noodlanding op één van de vele veenakkers. Hij landde tussen de chrysanten die daar geteeld...