De stichting

Bestuur

De stichting Tulpenroute is op 22 april 2021 opgericht door Hans Straathof , Joost Wesselman en Jeroen Hoogenboom.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Hans Straathof

Financiën: Jeroen Hoogenboom

Secretaris: Joost Wesselman

Bestuurslid: Kees de Knegt

Doel en beloningsbeleid

De stichting heeft ten doel:

a. kennis over en waardering voor de sierteelt in gemeente Kaag en Braassem te vergroten door het vastleggen, delen en levendig houden van historische, hedendaagse en mythologische verhalen over deze belangrijke sector.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting mag geen uitkeringen, beloning of bezoldiging doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.

ANBI

In aanvraag.

RSIN 8625.42.406

Kamer van Koophandel onder nummer 82621616

Bankrekeningnummer NL 52 ABNA 0115032797

Beleidsplan

Stichting Tulpenroute ontvangt haar inkomsten door middel van giften en subsidies. De giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. De subsidies worden hoofdzakelijk ontvangen door Gemeentelijke subsidies en Fondsen.

Hoe zal de stichting haar doel bereiken?

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van en begeleiden en/of steunen, het behoud en beheer voeren, het onderhouden van contracten en zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties met (soort) gelijk doel, het organiseren van bijeenkomsten en publieke acties’

4 Werkzaamheden en activiteiten

Activiteiten Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Tulpenroute varen (vaarroute door de polder van Roelofarendsveen)

2. Tulpenroute fietsen ( fietsroute door de Gemeente Kaag en Braassem)

3. Tulpenroute wandelen (nog in ontwikkeling)

4. Het opzetten en begeleiden van projecten;

5. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden

6. het onderhouden van bestaande projecten

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van de website vragen of opmerkingen?
Vul dan het contactformulier in of stuur een mail naar info@detulpenroute.nl.