Kunstfotografie toegevoegd aan Tulpenroute

Het recreatieve vaartracé de Tulpenroute in Roelofarendsveen, dat bezoekers langs de geschiedenis van het tuinbouw- en tulpengebied Flora- en Geestweg voert, is uitgebreid met drie kunstfoto’s van de hand van Erma Rotteveel. Zij vond haar inspiratie voor de foto’s in drie kantelpunten in de lokale tulpengeschiedenis. De foto’s, die in folie aangebracht zijn op tuinbouwkassen, worden op woensdag 12 juni a.s. om 16.00 uur officieel onthuld door Petra van der Wereld, wethouder recreatie en toerisme van gemeente Kaag en Braassem. Plaats van handeling is Wesselman Flowers, Floraweg 105 in Roelofarendsveen.

Erma Rotteveel is geïntrigeerd door regionale verhalen van weleer. Cruciale, maar vaak vergeten momenten uit die geschiedenis brengt zij weer tot leven in kunstzinnige visuele verhalen. Haar artistieke interpretatie van drie doorslaggevende momenten in de lokale tulpengeschiedenis wilde zij op een toegankelijke manier in het betreffende tuinbouwgebied tentoonstellen. Zij vond in de tuinbouwkassen authentieke dragers voor haar foto’s die zo naadloos passen in de oorspronkelijke tuinbouwomgeving. Iedere kas, en dus foto, heeft een eigen thema. Een QR-code op de kas leidt bezoekers naar het verhaal achter het thema op de website van de Tulpenroute. De gedichten en verhalen op de website zijn opgetekend door Annemieke de Man, met wie Erma Rotteveel in dit project nauw samenwerkte.

(Er)vaar de polder – het wordt hier steeds mooier
Het kunstfotoproject is ontstaan uit het streven van een aantal lokale ondernemers om meer mensen kennis te laten maken met de cultuurhistorische en waterrijke polders in de gemeente Kaag en Braassem. (Er)vaar onze polders, het wordt hier steeds mooier, is hun open, hartelijke uitnodiging aan bewoners, recreanten en toeristen. Kaag en Braassem Promotie en de Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland droegen bij aan de totstandkoming van het project. Met een prachtig en doeltreffend resultaat. De Tulpenroute is met deze drie foto’s naast een mooie, leerzame vaarroute ook een permanente openluchttentoonstelling geworden, die voor iedereen toegankelijk is per boot en garant staat voor een gezellig en interessant dagje varen. Een route die ook voor een tweede, derde of vierde keer leuk blijft om te varen omdat de (visuele) verhalen nog steeds uitgebreid worden. Zo werkt Rotteveel met haar Windkracht 10 team aan een tweede serie kunstfoto’s.

Uitbreiding medio 2020
Het viel haar tijdens haar voorstudie naar de kantelpunten in de lokale tulpengeschiedenis op dat belangrijke besluiten vaak tussen hoop en vrees genomen werden. Reden voor haar om te onderzoeken waar dat precies vandaan komt. Haar kunstzinnige vertaling van de door haar gevonden antwoorden worden medio april 2020 in een nieuwe reeks foto’s gepresenteerd. Op termijn worden deze foto’s ook onderdeel van de collectie van Tulip Farm Amsterdam, het tulpen experience center dat zich naar verwachting in 2021 in Roelofarendsveen vestigt. Maar voordat het zo ver is, nodigt Rotteveel samen met Kaag en Braassem Promotie iedereen van harte uit om de Tulpenroute met alle verhalen en foto’s deze lente en zomer te komen ontdekken en ervaren. Meer informatie is te vinden op www.detulpenroute.nl.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erma Rotteveel: o6 – 51 42 19 90 / 071 – 501 36 47 of Kitty Hoogenboom, Kaag en Braassem Promotie: 06 – 46 10 30 11.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële onthulling van de kunstfoto’s op woensdag 12 juni om 16.00 uur – Wesselman Flowers, Floraweg 105, 2371 AR Roelofarendsveen.

Het bijgevoegde beeldmateriaal kunt u vrij van rechten gebruiken.

Informatie over de kunstenares Erma Rotteveel:
Erma Rotteveel is directeur-eigenaar van communicatiebureau Windkracht 10. Als art-director en vormgever is ze doorgewinterd. Als maakster van kunstzinnige fotografie is ze oorspronkelijk. Het bezielt haar om visuele verhalen te maken en die met overtuiging in de wereld te zetten.