De Tulpenroute groeit verder

Het team achter de Tulpenroute in Roelofarendsveen bouwt gestaag door aan de inmiddels regionaal bekende vaarroute met historische verhalen en kunstfoto’s. Zo werden recent twee extra kassen beplakt met levensgrote kunstfoto’s en wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een Tulpenroute fietsvariant. Daarnaast zijn de huidige en toekomstige activiteiten ondergebracht in Stichting Tulpenroute, onder meer om de continuïteit ervan te kunnen waarborgen.

Stichting Tulpenroute
Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans Straathof (voorzitter), Joost Wesselman (pr en marketing), Jeroen Hoogenboom (financiën), Kees de Knegt (algemeen bestuurslid) en Bob Hoogenboom (initiatiefnemer vaarroute). Alle bestuursleden hebben – hoe kan het ook anders – een sterke binding met de regionale sierteeltsector. De stichting stelt zich ten doel om de kennis over en waardering voor de sierteelt in gemeente Kaag en Braassem te vergroten door het vastleggen, delen en levendig houden van historische, hedendaagse en mythologische verhalen over deze belangrijke sector. Hans Straathof: ‘Kaag en Braassem is van oudsher een groene gemeente met veel tuinbouw en agrarische bedrijven. Vandaag de dag zijn we behalve dat ook een groeigemeente met veel nieuwbouwprojecten. Dat trekt ook extra recreanten en toeristen aan. Wij vinden het belangrijk dat mensen weten uit welke b(l)oeiende geschiedenis onze gemeente is voortgekomen: van jong tot oud en van bewoners tot bezoekers. Die geschiedenis is niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk en inspirerend.”

Nauwe samenwerking aan bestaande en nieuwe initiatieven
De stichting stimuleert onder andere de verdere ontwikkeling van de Tulpenroute, maar zal in de toekomst ook nieuwe initiatieven opstarten, omarmen of ondersteunen die een bijdrage kunnen leveren aan de genoemde doelstelling. In de uitvoering werkt het bestuur uiteraard nauw samen met het Tulpenroute team waar onder meer Erma Rotteveel (initiatiefnemer kunstfoto’s en fietsroute) onderdeel van is. Hans: “Het is een actieve club die met veel plezier verder bouwt aan de Tulpenroute. Zo is de vaarroute recent nog uitgebreid met twee kunstfoto’s en bijbehorende verhalen. Een van de foto’s verbeeldt het verhaal over de opkomst van de chrysantenteelt, de ander laat mensen kennismaken met een b(l)oeiende poldersage.” In het verlengde daarvan wordt er momenteel hard gewerkt aan een fietsvariant van de Tulpenroute, die naar verwachting half december dit jaar gelanceerd wordt. Hans: “Het wordt een bijzondere en leuke route langs een openlucht fototentoonstelling over dezelfde poldersage die nu ook in de vaarroute is opgenomen. We koersen erop aan dat mensen de route al met kerst met familie of vrienden kunnen fietsen. Dus ik zou zeggen: houd de website detulpenroute.nl en de lokale media in de gaten voor meer informatie.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie bedoeld: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Straathof, voorzitter Stichting Tulpenroute: 071 – 33 14 100.

Fotobijschrift: Het bestuur van de recent opgericht Stichting Tulpenroute, v.l.n.r. Bob Hoogenboom, Joost Wesselman, Hans Straathof, Kees de Knegt en Jeroen Hoogenboom.